Menu

آب گیری بند سلما در ولایت هرات افغانستان شروع شد

کار ساخت بند سلما پس از هشت سال به پایان رسید و آبگیری این بند روز یک شنبه آغاز شد. این بند که به کمک هندوستان ساخته شده است، در کنار آبیاری هزاران هکتار زمین، 42 میگاوات برق نیز تولید خواهد کرد.

دانلود سند

نوشته های مرتبط