Menu

کار پروژۀ بند شاه وعروس باردیگر با تأخیر روبرو شده‌است

نزدیک به سه ماه از زمان تعیین شده برای بهره برداری بند شاه و عروس می‌گذرد، اما وزارت انرژی و آب می‌گوید که کار ساخت این بند شش ماه و یا هم یک سال دیگر به درازا خواهد کشید.

هرچند وزارت انرژی و آب، مشکل استملاک را از علت‌های تأخیر کار این پروژه می‌گوید اما ولسوال شکر دره، مشکلات مالی و فنی شرکت پیمان کار و وزارت انرژی و آب را علت به درازا کشیدن کار این پروژه می‌گوید.

اما، بیشتر از به درازا کشیدن کار این بند، درز برداشتن دیوار آن مردم را نگران ساخته است.

وزارت انرژی و آب، پیش از این درز برداشتن دیوار بند شاه و عروس را شایعه می‌گفت و اکنون آن‌را مشکل جدی نمی‌داند.

معروف مسیر، رییس حوزه دریایی کابل در این باره گفت: «هر پروژه ساختمانی به خصوص بندها نارسایی‌ها و کوتاهی‌های خودش را دارد که آن‌ها بسیار جدی نیستند. حتمأ بعضی ترک‌ها که نه تنها در ساختمان بند، در ساختمان تعمیرها و در همه جا بوجود می‌آیند، آن‌ها حد مجاز خود شان را دارند و در آن راستا اقدام هایی صورت گرفته و این کار بسیار بخوبی به پیش می رود.»

هرچند وزارت انرژی و آب، می‌گوید که بیش از ۹۰درصد کار این پروژه تکمیل شده است، اما بخش زیادی از بلندای دیوار این بند تکمیل نشده است.

دانلود سند

نوشته های مرتبط