Menu

هشدار مشاور نظامی آیت‌الله خامنه‌ای درباره امکان تنش ایران و همسایگان بر سر آب

سرلشکر پاسدار یحیی رحیمصفوی مشاور نظامی آیتالله علی خامنهای، رهبر ایران، درباره امکان بروز تنش میان ایران و همسایگانش بر سر آب هشدار داده است.

آقای رحیم صفوی امروز هشتم اسفند (۲۷ فوریه) در همایش “دیپلماسی آب و فرصت‌های هیدروپولیتیک غرب آسیا” در دانشگاه خوارزمی گفته است: “ایران یکی از خاص‌ترین کشورهای دنیا از لحاظ هیدروپولیتیک است و در منطقه‌ای واقع شده که در آینده‌ پرمناقشه‌ترین منطقه در حوزه آب خواهد بود”.

مشاور نظامی آیت‌الله خامنه‌ای گفته “ایران با ۱۵ کشور همسایه است که با ۱۲ کشور از آنها حوزه آب‌ریز مشترک دارد که این رودخانه‌های مرزی می‌توانند موجب تعامل و یا تنش بین ایران و سایر کشورها باشند”.

به گفته آقای رحیم صفوی “یکی از دلایل حضور آمریکایی‌ها در افغانستان تأثیرگذاری بر حکومت این کشور جهت اعمال سیاست‌هایی در حوزه آب‌های مشترک بین ایران و افغانستان بود”.

این مقام نظامی هشدار داده است که “کشور افغانستان در آینده سرمنشأ مناقشات آبی است”.

موقعیت جغرافیایی و وسعت ایران به گونه‌ای است که بیش از ۴۰ رود با گذر از این کشور به ممالک همجوار می‌رود. آب کمتر از ۱۰ رودخانه هم از کشورهای مرزی وارد ایران می شود.

(Visited 1 times, 1 visits today)

دانلود سند

نوشته های مرتبط