Menu

نقش منابع آب افغانستان در تقویت همکاری‌های منطقه‌ای

مقوله دیپلوماسی آب یا هیدرو دیپلوماسی (Hydrodiplomacy) از آن جهت اهمیت روزافزون پیدا کرده است که در حال حاضر ۱۴۸ کشور از طریق دریا‌ها با هم پیوند دارند. ۴۶ درصد سطح زمین را دریا‌ها پوشش می‌دهند، دریاها نیازمندی ۴۰ درصد از جمعیت دنیا را تأمین کرده‌اند. بعضی از این دریا‌ها مانند نیل، اندوس، گنگا، عفریت، تگرس، آمو، سیر دریا و مکانگ در مناطقی موقعیت دارند که هم‌چنان دچار تنش‌های متعددی داخلی و منطقه‌ای اند. این تنش‌ها در حالی وجود دارند که نیازمندی به آب که یک منبع بی‌بدیل است، به دلیل توسعه صنعت،افزایش جمعیت، جابه‌جایی کتله‌های بزرگ مردم از جنگ، توسعه‌ی شهرنشینی و تغییرات اقلیمی روزبه‌روز بیشتر می‌شود، نه کم‌تر.
در نهایت، این‌همه باعث شده تا مقوله‌ی دیپلوماسی آب و اهمیت به کارگیری این نوع از دیپلوماسی برای حل تنش‌های مرتبط به منابع آبی فرامرزی، به یک ابزار مهم توسعه‌ همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه میان کشورها به تدریج جایگاه مهمی را پیدا کند. در این‌میان کشورهای بالاآب که منشای این منابع را در خود دارند، از جایگاه قوی‌تری برای ایجاد و توسعه‌ همکاری لازم و رسیدن به اهداف سیاست خارجی‌شان برخوردار اند که افغانستان نیز از این امتیاز با داشتن چهار بستر بالاآبی، بهره‌مند است.

دانلود سند

نوشته های مرتبط