Menu

رودخانه‌ای که آب‌های شمال افغانستان را شور می‌کند

عبور رودخانه “نمک آب” در ولایت تخار در شمال شرق افغانستان از میان معدن‌های نمک باعث شده که مقدار زیادی نمک با آب رودخانه حل و بعد زمین‌ها و کشتزارهای مردم را به شورزار تبدیل کند.

رودخانه نمک آب از کوه‌های ولسوالی خوست و فرنگ ولایت بغلان در شمال افغانستان سرچشمه می‌گیرد با طی کیلومترها به ولایت تخار بر هزاران هکتار زمین‌های زراعتی می‌ریزد.

آب این رودخانه با عبور از معدن نمک به دلیل حل شدن مقدار قابل توجه نمک در آن، باعث شوری آب ده‌ها روستا شده و کشت‌زارهای مردم را نیز خشک کرده ‌است.

حاجی محمود، دهقان ۵۰ ساله افغانستان که زمین‌هایش زیر این رودخانه است، در حسرت درختان خشک شده و در تلاش برای نجات نهال‌های موجودش است.

او می‌گوید که دلیل تمام این مشکلات آب شور رودخانه است.

دانلود سند

نوشته های مرتبط