Menu

جایگاه محیط زیست در قانون اساسی افغانستان

کمبود آب، دسترسی نداشتن به آب آشامیدنی، پایین رفتن  قابل ملاحظه‌ی سطح آب‌های زیر زمینی در کابل و استفاده بی رویه از آب‌های زیر زمینی در حمام‌ها و موتر شویی‌ها و خلط شدن آب‌های آلوده و چاه‌های سپتیک با آب‌های زیر زمینی، آلودگی هوا، یکجا شدن مواد زهری و شیمیایی ناشی از انفجارها و انواع سلاح‌ها با آب و خاک و هوا، از بین رفتن ساحات سبز و ساخت و سازهای غیر معیاری، قطع جنگلات در مناطق مختلف افغانستان، انقراض بعضی از گونه‌های حیوانی که در افغانستان قبلاً وجود داشت و آسیب پذیر شدن سایر گونه‌های حیاتی و در نهایت گرمای زمین، سوخت‌های فسیلی، معضل مصرف زیاد پلاستیک و داخل شدن آن به چرخه غذایی انسان‌ها، همه از جمله عواملی استند که به شدت محیط زیست افغانستان را آسیب پذیر کرده اند.

عوامل ذکر شده‌ی مخرب محیط زیست با حقوق اساسی افغان‌ها پیوند ناگسستنی دارد و اگر در زدودن عوامل مذکور پیش گیری صورت نگیرد؛ بنیادی ترین حقوق اساسی شان را در معرض نقض گسترده قرار می دهد. حق حیات و حق صحت، حق کار وغیره حقوق اساسی با محیط زیست و حقوق محیط زیست و حق دسترسی به محیط زیست سالم رابطه مستقیم دارد. خرابی محیط زیست مجموعه حقوق اساسی افغان‌ها را بصورت کتلوی نقض می‌کند.

پرسشی که ما در پی جواب آن هستیم این است که جایگاه محیط زیست در قانون اساسی افغانستان کجاست و آیا قانون اساسی افغانستان از حق  دسترسی افغان‌ها به محیط زیست سالم حمایت کرده یا خیر؟

دانلود سند

نوشته های مرتبط