Menu

انگیزه ایجاد پورتال

متأسفانه تا‌کنون در عرصه استفاده و مدیریت پایدار آب‌ّهای افغانستان و تولید دانش تخصصی در زمینه‌ سرمایه‌گذاری لازم صورت نگرفته است. از سویی، سیاست‌زده‌گی این عرصه، موضوع آب‌های فرامرزی افغانستان را به یکی از موضوعات تنش‌زا میان خود و کشورهای همسایه‌اش مبدل کرده است. از سوی دیگر، به دلیل سال‌ها جنگ و منازعه در افغانستان تا‌کنون معلومات فنی و تخنیکی لازم در رابطه به آب‌های کشور جمع‌آوری نشده است. در نتیجه، افغانستان نتوانسته است با تولید دانش کافی و فراهم‌آوری معلومات تخنیکی و فنی لازم در این عرصه، از انکشاف متوازن برخوردار شود.

لازم است تا در پهلوی تمرکز روی رابطه ارگانیک میان منابع آبی و انکشاف بخش‌های اقتصادی کلیدی مانند صنعت و زراعت، ساختارهای تخنیکی، حقوقی، اداری و سیاست‌گذاری کشور در این عرصه ایجاد و تقویت گردد. هم‌چنان نیاز است تا روی بلند‌بردن سطح آگاهی مردم در مورد مسأله آب افغانستان کار صورت بگیرد و شرایط مساعد برای دسترسی شفاف به آگاهی و معلومات فراهم آورده شود تا گفتمان ملی در قبال مدیریت و انکشاف منابع آبی شکل گیرد.

در کنار معضل نبود دسترسی لازم به معلومات دقیق، ظرفیت محدود در تولید دانش بومی یکی از عرصه‌های دیگری می‌باشد که نیازمند اقدامات جدی است. گرچه تحقیقات زیادی از سوی سازمان‌های بین‌المللی راجع به منابع آب افغانستان صورت گرفته، اما پژوهش‌های باکیفیت تحلیل‌گران و محققان افغان در این زمینه معدود و انگشت‌شمار بوده است. تولید دانش بومی نیازمند توجه بیشتر مؤسسات تحقیقاتی در این عرصه است. تلاش‌هایی از این دست می‌توانند مواد و معلومات مفید و قابل دست‌رسی را در خصوص این موضوع برای پالیسی‌سازان در حکومت و تحلیل‌گران و محققان و جامعه‌ی دانشگاهی فراهم آورد و شرایط شکل دهی به یک گفتمان ملی در زمینه را نیز مساعد سازد.

هدف تولید دانش بومی در زمینه و تسهیل دسترسی شفاف به معلومات یکی از انگیزه های اساسی ایجاد پورتال آبهای أفغانستان می باشد، که مجموعه ای از اسناد تحقیقی، پالیسی و حقوقی، مقالات تحلیلی و مطبوعاتی است. موسسهٔ تحقیقاتی دُران به غنی سازی این پورتال متعهد است و آرزومند همکاری همه در زمینه میباشد. دُران بر این باور است که این پورتال می تواند سهم بسزایی در تقویت پروسهٔ تسهیل دسترسی به معلومات و تولید دانش ادا کند.

محبوبترین نوشته ها