Menu

وزارت انرژی و آب: آب‌های سطحی افغانستان ۶۲ درصد کاهش یافته‌اند

مسؤولان وزارت‌های انرژی و آب، احیا و انکشاف دهات و زراعت و مالداری امروز (دوشنبه، ۲۶سنبله) برای پاسخ‌گویی در بارۀ خشکسالی به مجلس نماینده‌گان فراخوانده شده بودند.

معین وزارت انرژی و آب می‌گوید که افغانستان به گونۀ جدی از خشک‌سالی متأثر شده است و در حال حاضر با کاهش بیش از ۶۰ درصد آب روبه‌رواست.

خان محمد تکل، معین وزارت انرژی و آب در این باره گفت: «اندازه یا مقدار آب های باران یا آب هایی که وجود داشتند ۶۲درصد کاهش یافته است.»

در همین حال، مسؤولان وزارت‌های زراعت و احیا و انکشاف دهات می‌گویند که برای کسانی‌که از خشک سالی متأثیر شده اند، کمک‌هایی توزیع شده اند.

رسانیدن علوفه، توزیع وانبارکردن گندم در ولایت‌های گوناگون، ایجاد بندها و ذخایر آب و نیزطرح برنامه‌های اضطراری برای کمک به آسیب دیده گان از برنامه‌هایی از استند که به گفتۀ این مسؤولان روی دست گرفته شده اند.

مجیب الرحمان کریمی، وزیر احیا و انکشاف دهات گفت: «تا اکنون که من در نزد شما استم ۷۶۸چاه های نیمه عمیق آب آشامیدنی در بخش های مختلف افغانستان ما ایجاد کرده ایم.»

دانلود سند

نوشته های مرتبط